kajaki ocypel embi

spływy kajakowe Wdą Embi Ocypel Lubichowo

 

Wda (inaczej Czarna Woda, niem. Schwarzwasser) – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły.
Rzeka ma 198 km, a powierzchnia dorzecza 2325 km². Ma początek na Równinie Charzykowskiej gdzie wypływa z jeziora Krążno w pobliżu wsi Osława-Dąbrowa koło Bytowa. Przepływa przez tzw. kaszubską wielką wodę (jeziora Wdzydze, Gołuń, Radolne, Słupinko i Jelenie). Następnie płynie przez Bory Tucholskie. Uchodzi do Wisły w okolicach Świecia.
Rzeka ma charakter nizinny. Dno jest piaszczyste, z licznymi głazami narzutowymi w korycie. Rzeka silnie meandruje, przerzucając swoje wody z jednej strony doliny na drugą. Ze względu na swą zmienność (od górskiego potoku do szerokiej, wolno płynącej rzeki), zakola, często wysokie, a miejscami urwiste, zalesione brzegi oraz przełomy, stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych w kraju szlaków kajakowych.
Ponad 30% długości Wdy leży na obszarach objętych ochroną przyrody. Są to tereny parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

*Źródło: Wikipedia

rzeka Wda spływy Embi
 

 

EMBI kajaki
ul. Zakładników 1
83-240 Ocypel
tel. 693-241-274

kajaki@embikajaki.pl

FB/KajakiEMBI